Anasayfa Blog Genel

İK Yönetim Sistemleri, Firmaların Atan Kalbidir

Nesrin FIRAT tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde.
Blog

İK yönetim sistemleri, insan kıymetleri yönetiminin stratejik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini sağlayan sistemlerdir.

#
#
İK Yönetim Sistemleri, Firmaların Atan Kalbidir

İK YÖNETİM SİSTEMLERİ FİRMALARIN ATAN KALBİDİR

Bir işletme, insanın varlığı ile varlığını beyan eder (NEF)

İK yönetim sistemleri, insan kıymetleri yönetiminin stratejik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini sağlayan sistemlerdir. İK yönetim sistemleri, şirketlerin insan kıymetini en verimli şekilde değerlendirmelerine, çalışanların motivasyonunu, performansını ve memnuniyetini artırmalarına, şirket hedefleri ile uyumlu bir insan kıymetleri politikası oluşturmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olur.

İK yönetim sistemleri, şirketler için neden önemlidir;

 • İK yönetim sistemleri, şirketlerin işe alım, eğitim, ücretlendirme, değerlendirme, kariyer planlama gibi insan kıymetleri süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
 • İK yönetim sistemleri, şirketlerin çalışanlarının becerilerini, yetkinliklerini ve potansiyellerini geliştirmelerine, çalışanların kuruma bağlılığını ve sadakatini artırmalarına, çalışan devir hızını azaltmalarına ve iş gören kalitesini yükseltmelerine olanak tanır.
 • İK yönetim sistemleri, şirketlerin kurum kültürünü, vizyonunu ve misyonunu çalışanlarına aktarmalarına, çalışanların kurum hedefleri ile uyumlu bir şekilde hareket etmelerine ve kurumsal kimliği yansıtmalarına imkân verir.
 • İK yönetim sistemleri, şirketlerin pazar koşullarına, müşteri beklentilerine ve rakip stratejilerine göre insan kıymetleri stratejilerini değiştirmelerine, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmelerine ve farklılaşmalarına katkı sağlar.

İK Yönetim sistemi kullanmanın firmalara pek çok faydası vardır. Bunlardan bazılarına değinelim:

 • Verimlilik artışı: İK Yönetim sistemi, İK süreçlerini otomatikleştirerek, manuel işlemleri azaltır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, hataları önler ve veri kalitesini artırır. Böylece, İK personeli daha stratejik ve değer yaratan görevlere odaklanabilir.
 • Entegrasyon kolaylığı: İK Yönetim sistemi, diğer kurumsal sistemlerle (örneğin muhasebe, üretim, satış, pazarlama vb.) entegre çalışarak, veri akışını ve iş birliğini kolaylaştırır. Böylece, karar verme süreci hızlanır ve iş performansı iyileşir.
 • Analitik yetenek: İK Yönetim sistemi, kurumun sahip olduğu insan kıymeti verilerini toplar, analiz eder ve raporlar. Böylece, İK yöneticileri çalışanların işe alımı, eğitimi, gelişimi, performansı, motivasyonu ve sadakati gibi konularda öngörülü ve etkili kararlar alabilir.
 • Yasal uyumluluk: İK Yönetim sistemi, kurumun yasal mevzuata uygun olarak çalışanların bordro, vergi, sigorta, izin, sağlık ve güvenlik gibi konularda haklarını korumasına yardımcı olur. Böylece, olası yaptırım ve cezalardan kaçınılır.
 • Çalışan memnuniyeti: İK Yönetim sistemi, çalışanların kendi bilgilerine erişmesine, güncellemesine ve talep oluşturmasına olanak tanır. Böylece, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru yanıt verilir. Ayrıca, çalışanların kariyer planlaması, eğitim fırsatları, geri bildirim alma ve verme gibi konularda desteklenir.

Bu faydalar göz önüne alındığında, firmaların İK Yönetim sistemi kullanmalarının nedenleri daha iyi anlaşılabilir.

Şirketin; faaliyet alanına, büyüklüğüne, kültürüne ve ihtiyaçlarına göre uygulama ve sistem inşası değişebilir. Ancak genel olarak, İK yönetim sistemlerinin uygulanması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • İK stratejisi belirlemek: Bu adımda, şirketin vizyonu, misyonu, hedefleri ve değerleri ile uyumlu bir İK stratejisi oluşturulur. İK stratejisi, şirketin insan kıymetleri ile ilgili amaçlarını, önceliklerini ve eylem planlarını içerir. İK stratejisi, şirketin mevcut durumunu analiz etmek, gelecekteki ihtiyaçlarını tahmin etmek ve rakiplerle karşılaştırmak için çeşitli araçlar kullanarak geliştirilir.
 • İK süreçlerini tasarlamak: Bu adımda, İK stratejisini hayata geçirmek için gerekli olan İK süreçleri tasarlanır. İK süreçleri, işe alım, eğitim, ücretlendirme, değerlendirme, kariyer planlama, performans yönetimi, yetenek yönetimi gibi insan kıymetleri faaliyetlerini kapsar. İK süreçleri, şirketin iş yapış şekline, kültürüne ve teknolojisine uygun olarak tasarlanır.
 • İK sistemlerini kurmak: Bu adımda, İK süreçlerini desteklemek için gerekli olan İK sistemleri kurulur. İK sistemleri, insan kıymetleri verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve raporlanması için kullanılan yazılım uygulamalarıdır. İK sistemleri, şirketin ihtiyaçlarına göre seçilir veya geliştirilir. İK sistemleri arasında bordro sistemi, personel bilgi sistemi, eğitim yönetim sistemi, performans yönetim sistemi gibi uygulamalar bulunur.
 • İK uygulamalarını yürütmek: Bu adımda, tasarlanan İK süreçleri ve kurulan İK sistemleri ile ilgili uygulamalar yürütülür. İK uygulamaları, şirketin insan kıymeti ile ilgili günlük işlemlerini kapsar. İK uygulamaları arasında iş ilanı yayınlama, mülakat yapma, çalışanlara eğitim verme, ücret ödeme, performans değerlendirme yapma gibi faaliyetler bulunur.
 • İK sonuçlarını değerlendirmek: Bu adımda, yürütülen İK uygulamalarının sonuçları değerlendirilir. İK sonuçları, şirketin insan kıymeti ile ilgili elde ettiği çıktıları gösterir. İK sonuçları arasında çalışan sayısı, devir oranı, eğitim katılım oranı, performans puanları gibi göstergeler bulunur. İK sonuçları, kurulan İK sistemleri aracılığıyla toplanır ve raporlanır.
 • İK iyileştirmeleri yapmak: Bu adımda, değerlendirilen İK sonuçlarına göre İK stratejisi, süreçleri, sistemleri ve uygulamalarında gerekli iyileştirmeler yapılır. İK iyileştirmeleri, şirketin insan kıymetinin verimliliğini, kalitesini ve memnuniyetini artırmayı amaçlar. İK iyileştirmeleri, şirketin iç ve dış paydaşlarının geri bildirimlerini almak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çeşitli yöntemler kullanarak yapılır.

İK yönetim sistemleri, insan kıymetleri yönetiminin stratejik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini sağlayan sistemlerdir. İK yönetim sistemleri, şirketlerin insan kıymetini en verimli şekilde değerlendirmelerine, çalışanların motivasyonunu, performansını ve memnuniyetini artırmalarına, şirket hedefleri ile uyumlu bir insan kıymetleri politikası oluşturmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olur.

İK yönetim sistemleri, farklı özelliklere, fonksiyonlara ve modüllere sahip olabilir. Bazı yaygın İK yönetim sistemleri şunlardır;

 • Oracle HRMS: Oracle HRMS, işe alım, eğitim, ücretlendirme, değerlendirme, kariyer planlama gibi kıymetleri süreçlerini kapsayan bir bütün olarak çalışan bir bulut tabanlı İK çözümüdür. Oracle HRMS, şirketlerin İK maliyetlerini düşürmelerine, İK inovasyonunu hızlandırmalarına, çalışan deneyimini iyileştirmelerine ve iş sonuçlarını artırmalarına olanak tanır. Oracle HRMS hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
 • SAP SuccessFactors: SAP SuccessFactors, çalışanların yeteneklerini, potansiyellerini ve katkılarını geliştirmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı İK çözümüdür. SAP SuccessFactors, işe alım, öğrenme, performans yönetimi, ücretlendirme, kariyer gelişimi gibi kıymetleri süreçlerini destekler. SAP SuccessFactors, şirketlerin çalışan bağlılığını artırmalarına, iş gücü verimliliğini yükseltmelerine ve iş stratejileri ile uyumlu bir İK vizyonu oluşturmalarına yardımcı olur. SAP SuccessFactors hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Global birçok firma SAP kullanır. Genelde ERP sistemleri içerisinde en yaygın ve güvenilir olanıdır.
 • Workday HCM: Workday HCM, şirketlerin insan kıymetlerini tek bir sistemde yönetmelerine olanak sağlayan bir bulut tabanlı İK çözümüdür. Workday HCM, işe alım, eğitim, ücretlendirme, değerlendirme, kariyer planlama gibi insan kıymetleri süreçlerinin yanı sıra analitik ve raporlama özellikleri de sunar. Workday HCM, şirketlerin çalışan verilerine kolayca erişmelerine, çalışan deneyimini zenginleştirmelerine ve iş kararlarını veriye dayalı olarak almalarına imkan verir. Workday HCM hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu İK yönetim sistemleri dışında da pek çok seçenek mevcuttur. Şirketinizin ihtiyaçlarına ve bütçenize uygun olan bir İK yönetim sistemi seçmek için piyasadaki farklı çözümleri karşılaştırabilir ve deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok yönetim danışmanı ya da işletme doktorları farklı sistem, teknik ve taktikler ile, firmaların kültürel yapılarına İK Yönetim Sistemleri inşa etmekteler.

İK Yönetim Sistemi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

İşletmenizin faaliyet alanına, büyüklüğüne, kültürüne ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ancak genel olarak, İK yönetim sistemi seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz önerilir:

 • Entegrasyon yeteneği: İK yönetim sisteminin, işletmenizin kullandığı diğer sistem ve uygulamalarla entegre olabilmesi önemlidir. Bu sayede, farklı platformlar arasında veri paylaşımı ve iletişimi sağlanabilir, iş süreçleri kolaylaştırılabilir ve verimlilik artırılabilir. Entegrasyon yeteneği, İK yönetim sisteminin esnekliğini ve uyumluluğunu gösteren bir faktördür.
 • Kullanıcı dostu arayüz: İK yönetim sisteminin, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması önemlidir. Kullanıcı dostu arayüz, İK yönetim sisteminin kolayca öğrenilmesini, kullanılmasını ve anlaşılmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüz, hem İK personelinin hem de diğer çalışanların İK yönetim sistemi ile etkileşimini artırır.
 • Güvenlik ve gizlilik: İK yönetim sisteminin, işletmenizin ve çalışanlarınızın hassas verilerini güvenli bir şekilde saklayabilmesi ve koruyabilmesi önemlidir. Güvenlik ve gizlilik, İK yönetim sisteminin yasal düzenlemelere ve etik ilkelerine uygun olmasını gerektirir. Güvenlik ve gizlilik, işletmenizin itibarını ve güvenirliğini artırır.
 • Ölçeklenebilirlik ve uygunluk: İK yönetim sisteminin, işletmenizin büyümesine ve değişmesine uyum sağlayabilmesi önemlidir. Ölçeklenebilirlik ve uygunluk, İK yönetim sisteminin işletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesini ve genişletilebilmesini sağlar. Ölçeklenebilirlik ve uygunluk, işletmenizin rekabet gücünü korumasına yardımcı olur.

Firma; insan kıymetini doğru kullanarak her alanda verimliliğe ulaşır. Bu durum da firmanın itibarına katma değer sağlar.

NF Gelişim Danışmanlık, çözüm ortakları ile firmaların kültürel yapılarına uygun sistemler kurmaktadır.