Anasayfa Blog Genel

Kurumsal Dünyaya Bir Bakış

Nesrin FIRAT tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde.
Blog

Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kurumun, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması önemlidir.

#
#
Kurumsal Dünyaya Bir Bakış

Kurumsallaşma, bir işletmenin veya kurumun, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması, işletmenin vizyon, misyon, ilke, değer, politika ve hedeflerini belirleyerek, yetki ve sorumlulukları dağıtarak, iş akışlarını düzenleyerek ve kurallarını netleştirerek profesyonel bir yönetim anlayışı geliştirmesidir. Ayrıca kurumsallaşma, kurumun sürdürülebilirliğini, verimliliğini, şeffaflığını ve rekabet gücünü artırmayı amaçlar. Kurumsallaşma süreci, kurumun kendine has bir kimlik kazanmasını ve kişilerden bağımsızlaşmasını sağlar.

Kurumsallaşmak önemlidir, çünkü bir işletmenin veya kurumun faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlar. Kurumsallaşmak, gelişmek ve büyümek isteyen her işletme veya kurum için önemli bir adımdır.

Kurumsal bir yapı oluşturmak, bir işletmenin veya kurumun faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir süreçtir. Kurumsal bir yapı oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Kurumun vizyon, misyon, ilke, değer, politika ve hedeflerini belirlemek. Bu adım, kurumun neden var olduğunu, ne yapmak istediğini, nasıl yapacağını ve neye ulaşmayı hedeflediğini ortaya koyar. Kurumun kimliğini ve kültürünü oluşturur.
 • Kurumun iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesine göre iş akışlarını düzenlemek. Bu adım, kurumun etkin ve verimli bir şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için işlerin nasıl dağıtılacağını, kimin hangi işi yapacağını ve kimin kime rapor vereceğini belirler. Kurumun hiyerarşik yapısını ve emir-komuta birliğini sağlar.
 • Kurumun yetki ve sorumluluk denkliği ilkesine göre yönetim anlayışını geliştirmek. Bu adım, kurumda görev alan her çalışana, yaptığı işle ilgili gerekli yetki ve sorumluluğu vererek, işin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlar. Kurumun sınırlı denetim alanı ilkesine göre de yöneticilerin astlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve takip etmesini sağlar.
 • Kurumun amaç birliği ilkesine göre çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak. Bu adım, kurumun belirlediği vizyon, misyon ve hedeflere çalışanların da inanmasını ve katılmasını sağlar. Kurumun değerlerine uygun bir performans sistemi oluşturarak, çalışanların başarılarını ödüllendirir ve gelişimlerini destekler.

Bu adımlar kurumsal bir yapı oluşturmakta önemlidir. Kurumsallaşmak, bir firmanın kişilere bağımlı olmadan işlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için belirli kurallar, prosedürler ve stratejiler geliştirmesi sürecidir. Kurumsallaşmak isteyen firmaların pek çok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Rekabet avantajı sağlamak: Kurumsallaşmış firmalar, piyasada daha güvenilir, kaliteli ve profesyonel bir imaj yaratırlar. Bu sayede müşterilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve çalışanların tercihini kazanırlar. Ayrıca kurumsallaşmış firmalar, yenilikçi, verimli ve etkili bir şekilde çalışarak rakiplerine karşı üstünlük elde ederler.
 • Sürdürülebilir büyüme sağlamak: Kurumsallaşmış firmalar, iş süreçlerini standartlaştırarak, belgeleyerek ve otomatikleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu yaparlar. Böylece kaynaklarını daha verimli kullanarak büyüme potansiyellerini artırırlar. Ayrıca kurumsallaşmış firmalar, iş performansını ölçerek, analiz ederek ve raporlayarak sürekli iyileştirme fırsatları yakalarlar.
 • Riskleri azaltmak: Kurumsallaşmış firmalar, yasal mevzuata uygun olarak faaliyet göstererek olası ceza ve yaptırımlardan kaçınırlar. Ayrıca kurumsallaşmış firmalar, iş akışlarını kontrol altında tutarak hata, kayıp ve dolandırıcılık risklerini minimize ederler. Böylece kriz durumlarında daha dayanıklı ve esnek olurlar.
 • Kurum kültürü oluşturmak: Kurumsallaşmış firmalar, vizyon, misyon, değerler ve ilkeler gibi unsurları belirleyerek kurum kültürünü tanımlarlar. Böylece çalışanların motivasyonunu, bağlılığını ve iş tatminini artırırlar. Ayrıca kurumsallaşmış firmalar, çalışanların eğitim, gelişim, kariyer planlama ve geri bildirim gibi konularda desteklenmesini sağlayarak yetenek yönetimi yaparlar.

Bu nedenler göz önüne alındığında, firmaların neden kurumsallaşmak istedikleri daha iyi anlaşılabilir.

Kurum kültürü kurumsallaşmada önemli nüanslardandır. Çünkü kurumun kültürel yapısına uygun çalışmalar yapılmayınca ya da sistemler kurulmadığı taktirde, çatışmalar ile karşı karşıya kalınır.

Kurum kültürü, bir kurumun değerlerini, inançlarını, normlarını, davranışlarını ve iş yapış şekillerini içeren bir dizi özellik ve unsurdan oluşan ortak bir paydadır. Kurum kültürü, kurumun misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini benimseyen, çalışanların ortak bir kültürel kimlik oluşturmasını sağlamada son derece kıymetlidir. Kurum kültürü, çalışanların davranışlarını yönlendirir, ekip çalışmasını teşvik eder, motivasyonu artırır, iş tatminini yükseltir ve kurumun sürdürülebilir başarı elde etmesini destekler.

Kurum kültürünü geliştirmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Değerlerin belirlenmesi: Kurumun değerlerini belirlemek, kültürün temel taşlarını oluşturur. Kuruluşun misyonu, vizyonu ve hedefleri dikkate alınarak değerler tanımlanmalı ve tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır.
 • Örnek teşkil eden liderlik: Kurum kültürünü oluşturmak ve geliştirmek için liderlerin örnek teşkil etmesi çok önemlidir. Liderler, değerlere uygun davranışları sergileyerek çalışanları yönlendirir ve kurumun kültürel kimliğini taşır.
 • Geri bildirim: Kurum kültürünün gelişimi için çalışanlardan geri bildirim almak ve onların görüşlerine değer vermek gerekir. Geri bildirim, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, sorunları çözmeye ve iyileştirme fırsatları yaratmaya yardımcı olur.
 • Çalışanlar arasında bağlantı kurma: Başarılı bir iş yeri kültürü oluşturmak çalışanlar arasında güçlü bağlantılar kurmayı gerektirir. Çalışanların birbirleriyle iletişim kurmalarını, iş birliği yapmalarını ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayacak aktiviteler düzenlemek, kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.
 • Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanma: Kurum kültürünün gelişimi için çalışanların öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olması önemlidir. Çalışanların yetkinliklerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmak, kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.
 • Çalışan deneyimini kişiselleştirme: Kurum kültürünün gelişimi için çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir çalışma ortamı sunmak gereklidir. Çalışanların esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkânı, sağlık sigortası gibi olanaklardan yararlanmalarını sağlamak, kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.

Bu sayede kurumunuzun verimliliğini, şeffaflığını, rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırabilirsiniz. Kurumsallaşmanın önemli kriterlerinden olan kurum kültürünün gelişimi için bu adımlar önemlidir.

Kurum kültürünün inşası kadar, ölçülebilir olması da önemlidir. Aşağıdaki yöntemlerden bazıları kurum kültürünü ölçmek için kullanılabilir:

 • Anketler: Kurum kültürünü ölçmenin en yaygın ve kolay yolu çalışanlara anket yapmaktır. Anketler, çalışanların kurum kültürüne ilişkin algılarını, memnuniyetlerini, beklentilerini ve önerilerini ortaya çıkarır. Anketler, kurum kültürünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, sorunları tespit etmeye ve iyileştirme fırsatları yaratmaya yardımcı olur.
 • Odak Grupları: Odak grupları, çalışanların kurum kültürü hakkında daha derinlemesine görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir yöntemdir. Odak grupları, anketlerden daha fazla detay ve nüans sağlar. Odak grupları, çalışanların kurum kültürüne ilişkin deneyimlerini, duygularını, tutumlarını ve ihtiyaçlarını paylaşmalarına olanak tanır.
 • Gözlemler: Gözlemler, kurum kültürünü ölçmenin en doğrudan ve gerçekçi yolu olabilir. Gözlemler, çalışanların günlük davranışlarını, iletişim tarzlarını, iş birliği düzeylerini, motivasyonlarını ve performanslarını izlemeyi içerir. Gözlemler, kurum kültürünün çalışanların üzerindeki etkisini görmeye yardımcı olur.
 • Geri Bildirim/Gelişim Bildirimi: Geri bildirim, kurum kültürünü ölçmenin en etkili ve verimli yollarından biridir. Geri bildirim, çalışanlardan yöneticilere veya yöneticilerden çalışanlara doğrudan veya dolaylı olarak verilen değerlendirme veya önerilerdir. Geri bildirim, kurum kültürünün gelişimine katkıda bulunur.

Bu yöntemleri kullanarak kurum kültürünüzü ölçebilir ve elde ettiğiniz veriler doğrultusunda da geliştirebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki, dayatmalar ile yapılan işler, iş gören açısından verimliliği düşüren bir tehdittir. İş veren, iş gren ilişkisi her zaman kurumsallaşma ve kurum kültürünü geliştirmek için önemli nüanslardan biridir.